Gevoel en Emotie

emoties

Gevoel en emotie

We leven in een wereld waarin we geleerd hebben dat er iets bestaat als: mens én natuur. Daardoor is de scheiding tussen ons en natuur geboren, alsof we geen natuur zijn. Mensen kunnen zelfs denken dat we bóven natuur staan. De mens vindt zichzelf vaak het middelpunt van het universum. Wij zíjn natuur en tegelijkertijd willen we natuur vaak controleren, bedwingen en beïnvloeden. We vinden het vaak moeilijk natuur te accepteren zoals het is en zijn er soms zelfs bang voor. Uit angst schieten we dan naar de analyse: wie, wat, waar, waarom en hoe. Als we denken kunnen we niet voelen, dat kun je niet tegelijkertijd.

Gevoel
Bij een gevoel zijn geen cognitieve gedachten aan vooraf gegaan. Via zintuigen neem je waar door te voelen. Het geeft je heldere informatie in het moment zonder oordeel. Je zou het intuïtie kunnen noemen.

Gevoelens zijn reacties dat het interne persoonlijke weten is zonder analyse. Een gevoel is als het ware een voor-gedachte, emoties zijn een na-gedachte over wat je voelde.  Lees meer… “Gevoel en Emotie”