De nieuwe verlichting

De lente
Begint niet op de 21e maart…het is niet plotseling lente…zo van…knop omzetten en tadaaaaaaaa….. lente!
De beweging van de energie van de lente begint al eerder.

Je ruikt het, voelt het, de vogeltjes beginnen te fluiten…ja dan weet je het…de lente is begonnen en straks, na deze verstillende winterperiode, komt alles tot bloei.

De Nieuwe verlichting
Zo is het ook met de oude (politieke-, geld-, gezondheid-, onderwijs-) structuren in deze wereld. Ze kloppen nu niet meer, dat weten we allemaal diep van binnen. Het is als het ware een soort van Nieuwe Middeleeuwen waar we nog inzitten en langzaam uit gaan komen en na de Middeleeuwen komt…de Nieuwe Verlichting. Ja!
Straks kijken onze ‘na-ouders’ terug naar deze tijd en zeggen ze:
“Ach…zijn ze zo met de aarde en de dieren omgegaan?”
“Ach…trapten mensen toen echt in een corrupt banksysteem?”
“Ach..ging de politiek over rechts en links?”
“Ach…was de gezondheidszorg toen echt vercommercialiseerd?”
“Ach…ging het op school toen vooral over presteren, zonder te leren lief te hebben?”
“Ach…dachten mensen dat het land waar zij woonden van hun was?”

“Ach…gingen zij toen uit ‘dankbaarheid’ voor alles wat dat land bracht, dit uitputten zonder iets van waarde terug te geven?”

Het oude loslaten zoals een slang zijn huid loslaat
Het is nog al wat om oude structuren los te laten. Het voelt ongemakkelijk, het is onbekend en de neiging is om ergens aan vast te houden, ook al is dat oud. En we weten, dat gaat niet meer werken, dat zijn de Nieuwe Middeleeuwen.

Een tijd van nieuw leiderschap

Wie heeft een zuivere intentie? Wie durft te gaan staan? Zegt niet alleen wat zij doet, maar doet ook wat zij zegt? Wie begrijpt dat een nieuwe weg ingaan en de kar trekken een enorme weerstand gaat oproepen bij ons omdat het nieuw is en we simpelweg niet weten wat er dan gaat komen? Wie blijft staan en loopt niet weg? Wie kent de illusie van de belediging? Wie durft fouten te maken en dus te ontwikkelen?
En ondertussen begint het zaadje in de grond te openen en langzaam en gestaag te groeien. En samen zorgen we ervoor. Samen, los van links of rechts, los van Moslim, of Christen, wit, zwart, man, vrouw.
Samen geven we het water en wordt het een prachtige boom.