Familie opstellingen Haarlem

Gevoel en Emotie

emoties

Gevoel en emotie

Gevoel
Bij een gevoel zijn geen cognitieve gedachten aan vooraf gegaan. Via de zintuigen neem je waar door te voelen. Het geeft je informatie in het moment  zonder oordeel.

Gevoelens zijn dus reacties dat het interne persoonlijke weten is zonder analyse. Een gevoel is als het ware een voor-gedachte, emoties zijn een na-gedachte over wat je voelde.

Emotie
Een emotie is dus een reactie op een ‘verteerd’ gevoel. Nadat de gevoelens zijn verwerkt door je schakelstation, je hersenen, ontstaat er een biochemische reactie gefabriceerd door herinneringen en gedachten. Gedachten over ervaringen uit het verleden en overtuigingen die zijn ontstaan door de relatie met de ander, de buitenwereld; dualiteit. Deze biochemische cocktail van gedachten en overtuigingen met adrenaline, cortisol…..etc, verandert de fysieke staat.
Het electromagnetisch veld van het hart (gevoelens, eenheid-bewustzijn) is sensitiever dan het electromagnetisch veld van de hersenen (emotie, dualiteit).

In onze wereld hebben we een oordeel over het uiten van onze emoties. Het wordt dan ook, vaak met veel moeite, ingehouden. Ons gezicht verkrampt en vervormt om maar niet te laten zien dat we moeten huilen of boosheid ervaren. Schaamte uiten we liever niet en we generen ons voor onze rode wangen die ons verraden.

We leven in een wereld waarin we geleerd hebben dat er iets bestaat als: mens én natuur. Daardoor is de scheiding tussen ons en de natuur geboren, alsof we er geen onderdeel van uitmaken. Wij mensen denken zelfs dat we bóven de natuur staan. De mens vindt zichzelf het middelpunt van het universum. Wij willen de natuur vaak controleren, bedwingen en beïnvloeden. Als het regent willen we dat niet, als iemand anders is dan wij, kan ons dat behoorlijk storen. We vinden het vaak moeilijk de natuur te accepteren zoals het is en zijn er soms zelfs bang voor. Uit angst schieten we dan naar het hoofd, dat kan heel snel gaan en gaat vaak onbewust. Als we denken kunnen we niet meer voelen.

We hoeven ons niet te identificeren met onze emotie. We zíjn bijvoorbeeld niet boos, maar we vóelen boosheid. Het is een beweging van energie waar we ons bewust van kunnen zijn door bij het gevoel te blijven, door aanwezig te zijn met wat er is. En als er dan een emotie opkomt dan laten we die stromen als een rivier.

Als we eenmaal in het hoofd zitten, dan kan het wel eens van de hak op de tak gaan. Oordelen, aannames, gedachten over gisteren en morgen, we zijn dan niet meer aanwezig in het nu. We kunnen gaan denken dat als we eenmaal gaan huilen we ons te kwetsbaar opstellen. We zijn bang om fouten te maken, of om in woede uit te barsten. Kwetsbaarheid is nu juist kracht, het wordt vaak verward met krachteloos, terwijl kwetsbaar zijn in wezen betekent dat je geraakt wordt. Er wil iets belicht worden wat onbewust al aanwezig is, anders wordt je niet geraakt, want dan gaat het simpelweg langs je heen. Kwetsbaar zijn is zonder masker op. Het voelt soms naakt en dat is in verre van krachteloos, het is juist puur, zoals een kind geraakt kan worden en dit duidelijk laat zien en horen. Kinderen zijn daarom vaak de leermeesters voor volwassenen.

Het uiten van emotie zorgt ervoor dat de spanning die verbonden is met de emotie los gelaten kan worden. Het ruimt dus op en zo voelen we ons ook vaak als we onze tranen hebben toegelaten, of de kracht van boosheid hebben geuit, het ruimt op. Je hebt geen object (je partner, je moeder, je baas) nodig voor het uiten van je emotie. Je hebt geen verhaal (“dat komt omdat…..bla, ba, bla”) nodig om te kunnen ontladen. Het wil lekker stromen, de spanning wil eruit, go with the flow…voel en ontlaadt de spanning, zwem er niet tegenin. Je staat lekker aan de waterkant en de rivier van emotie stroomt aan je voorbij. Je hoeft er ook niet in te springen…je bent niet de emotie en je hoeft er ook niet aan te hechten. Alles verandert voortdurend, zelfs je cellen veranderen, alles is in ontwikkeling, laat maar stromen en ga weer door.

Het Ik wil een object om emotie te kunnen ontladen. Het zoekt een uitweg naar buiten en de ander is al gauw in zicht. De ander, de buitenwereld is het object geworden om de emotie te kunnen ontladen. We hebben een reden. Een boom zal echter zijn wortels laten schieten, zonder tussenkomst van reden; zij laat gewoon haar wortels schieten 😀

Het Ik is een idee van een mensdier dat een beeld heeft gevormd van alle ervaringen en herinneringen die zijn opgeslagen tijdens zijn leven. Het is een vaststaand beeld. We zijn niet dat wat we hebben meegemaakt, we veranderen voortdurend. We hebben een vast beeld, een idee wie we zijn.  In gedachten kun je verdwaald raken, van de hak op de tak gaan en oude koeien uit de sloot halen. In wezen is alles voortdurend in ontwikkeling en zijn de kleinste micro deeltjes in beweging. Dat betekent dat we in wezen in het moment zelf leren wie we zijn. In het moment zelf zijn is aanwezig zijn door te voelen, dat is het werkelijke weten.

Ik leef dus ik voel, ik voel dus ik leef.

 

<< Terug

Amber Schulze

Contact

Essentiewerk

Van Wickevoort Crommelinstraat 53
Haarlem
Tel: 06-42737341

Meest recente berichten