Iokai Shiatsu

Wat kan shiatsu voor je betekenen?

Iokai Shiatsu, gefundeerd op de Chinese Geneeskunde, is een Japanse manuele techniek die erop is gericht diverse klachten van emotionele, geestelijke en (chronisch) fysieke aard te verhelpen. Iokai shiatsu brengt het bewustzijn naar de kern van dat wat is afgedekt. Dat wat (onbewust) afgedekt is geeft spanning en door dit aan te raken kan het openen en ontspannen.

We zijn energetische wezens met een fysieke ervaring. Alles is energie en heeft een energetische kwaliteit. Zo is alles met elkaar verbonden. Als gezond energetisch wezen zijn we verbonden met de eenheid (geen dualiteit), onze levensenergie stroomt vrij. Als onze natuur verstoort raakt en we ons niet meer kunnen aanpassen aan onze sociale omgeving en de natuur die we in wezen zijn, ontstaat er een verstoring van de vrije doorstroom van onze levensenergie. Het lichaam laat zien dat er een verstoring is. Het geeft allerlei signalen af zoals bijvoorbeeld: vermoeidheid, verkoudheid, spierpijnen, een verminderde concentratie, emotionele instabiliteit en slaapproblemen.

Masunaga is de grootmeester van deze shiatsu-stroming die in het westen Zen-shiatsu werd genoemd en in Nederland Iokai Shiatsu. De leer werd doorgegeven aan Sasaki Sensei, de huidige grootmeester die zijn kennis steeds verder ontwikkelt en weer doorgeeft.

Deze Japanse vorm van lichaamstherapie wordt door de meeste zorgverzekeraars vergoed indien men aanvullend is verzekerd.

Veel voorkomende klachten:

– hoofdpijn
– rugpijn
– spier- en gewrichtsklachten
– emotionele schommelingen
– energiegebrek
– slaapstoornissen
– maag- en darmklachten
– spijsverteringsklachten
– nek- en schouderklachten
– menstruatie- en overgangsklachten

Hoe werkt shiatsu?

Verschillende diagnosen worden toegepast om de kwaliteiten van energie te kunnen onderzoeken en gericht te kunnen behandelen. Doordat er een natuurlijke druk wordt uitgeoefend op specifieke plaatsen op het lichaam en gewrichtsmobilisaties worden toegepast, wordt de vrije doorstroom van energie bevorderd en het zelfherstellende vermogen gestimuleerd. Door het herstellen van verbindingen worden blokkades in gewrichten opgeheven en vindt er een betere doorbloeding plaats. De balans tussen het sympathische en parasympatische zenuwstelsel wordt hersteld en lichaamsfuncties kunnen beter plaatsvinden, waardoor een genezingsproces op gang komt.

Tijdens de shiatsu sessie draag je loszittende kleding. Je krijgt vragen over je algehele gezondheid en de factoren die daarmee samenhangen. Je ligt op een futon (Japanse matras) op de grond waardoor gebruik gemaakt kan worden van de zwaartekracht en natuurlijke druk op het lichaam toegepast kan worden.